Operasjonssykepleierne NSF

Kartlegging av ABIO-mangel

Faggruppeleder for NSFLOS, Aina Hauge, har skrevet en artikkel for fagtidsskriftet “Ledelse”, tidsskriftet til NFLSL, Landsgruppen for Sykepleieledere

En ny undersøkelse, initiert av faggrupper i NSF, har kartlagt bemannings- og utdanningssituasjonen for ABIO-sykepleiere. Målet er å stå bedre rustet foran en varslet bemanningskrise.

Last ned og les artikkelen her!

Undersøkelsen det refereres til, kan lastes ned via NSF sine sider.