Nord-Norsk Seminar 2020 – Tromsø

Nord-Norsk seminar 2020 arrangeres 7. – 9. mai 2020 i Tromsø, på Scandic Ishavshotell!

12/3-20: På grunn av coronasituasjonen er seminaret avlyst.


Program er nå tilgjengelig!


Påmelding er nå tilgjengelig via NSF.no!

Påmelding for operasjonssykepleiere

Påmelding for utstillere


Last ned NSFs Faggruppe-app for seminaret:

AndroidiOS


Nord-Norsk seminar for operasjonssykepleiere arrangeres hvert annet år av NSFLOS Troms, avdeling Tromsø. Kurset retter seg først og fremst mot operasjonssykepleiere som ønsker faglig påfyll fra gode og engasjerende forelesere, men kan også være aktuelt for annet helsepersonell.

Under årets fagkongress vil vi rette fokus mot skadetematikk i arktis samt ny teknologi innen kirurgi.

Arktisk turisme øker, uteaktiviteter som skikjøring og toppturer likeså. Hvilke typer av skader kan vi forvente som følge av dette? Hvordan kan vi forberede oss best mulig og hva slags kunnskap bør vi ha?

Kirurgien er i stadig utvikling som en konsekvens til ny viten og teknologi, hvordan kommer dette påvirke vår profesjon og arbeidshverdag?


Last ned programmet! (.pdf)


Torsdag 7. mai 2020

Kl. 1700 Oppstart, ankomst Scandic Ishavshotell, innsjekk
Kl. 1800-1900 Vinseminar:

Foredrag ved anestesilege om ECMO

Kl. 2000- Storgata Camping med mat og minigolf , www.campingen.no

Fredag 8. mai 2020

Kl. 0800-0845 Registrering
Kl. 0845-0900 Åpning v/Anna-Kathrine Roer, lokalgruppeleder

Kulturelt innslag

Kl. 0900-0945 Foredrag:

«Hvordan er det å jobbe på Svalbard?»

Bente Hanssen, operasjonssykepleier fra Svalbard

Kl. 0950-1020 Foredrag:

«ECMO/traumealarmen går: mottak på operasjonsstua»

Randi Ottesen og Silje Vøllestad, operasjonssykepleiere UNN Tromsø

 

Kl. 1020-1100 Åpning av utstilling med kaffe og forfriskninger
Kl. 1100-1145 Foredrag:

Mads Gilbert, anestesilege, UNN Tromsø

Kl. 1145-1245 Foredrag:

«En ny vår for frostskader!»

Jan Eirik Løkebø, ortoped og Louis DeWeerd, plastikkirurg, UNN Tromsø

«Isbjørn med dårlig tannstatus.»

Louis De Weerd, plastikkirurg

Kl. 1245-1345 Utstilling og lunsj
Kl. 1345-1415 Frie Foredrag:

Unni Igesund, universitetslektor, Institutt for helsefag, UIT, Norges Arktiske Universitet

 

Kl. 1415-1445 Utfordringer som veileder av studenter som står i fare for å stryke

Anne Grete Lilletun Elvebu, operasjonssykepleier/rådgiver, Klinisk utviklingsavdeling, UNN Tromsø

Kl. 1445-1500 Tid til diskusjon
Kl. 1500-1520 Frie Foredrag:

«Menneskelig svikt i gode rutiner for kontrolltelling på operasjonsstuen»

Fredrikke Monsen, operasjonssykepleier UNN Tromsø

Presenterer sin masteroppgave

Kl. 1520-1600 Utstilling og kaffe 
Kl. 1600-1700 Foredrag:

«Velfungerende teamarbeid er en forutsetning for godt traumemottak»

Pål Aksel Næss: overlege/professor,

Avdeling for traumatologi, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Kl. 1700 Avrunding av dagen og info om kvelden
Kl. 2000 Festmiddag i Panorama

Lørdag 9. mai 2020

Kl. 0830-0900 Registrering
Kl. 0900-1000 Foredrag:

«Sykepleie i det sen-moderne Norge»

Petrin Eide, operasjonssykepleier/førstelektor, Høgskulen på Vestlandet

Kl. 1000-1100 Foredrag:

«Minimal og ikke-invasiv behandling, kunstig intelligens og robotikk i Fremtidens operasjonsstue»

Thomas Langø, sjefforsker/PhD, Senter for medisinsk teknologi, SINTEF

Kl. 1100-1130 Utstilling med kaffe og forfriskninger
Kl. 1130-1230 Foredrag:

«Om fremtidens operasjonsrom»

Jan Gunnar Skogås, avdelingssjef og medisinskteknisk ingeniør, Fremtidens operasjonsrom, St.Olavs Hospital

Kl. 1230-1245 Leder NSFLOS Aina Hauge har ordet
Kl. 1245-1300 Avslutning av seminaret

v/Anna-Kathrine Roer, lokalgruppeleder

Kl. 1300-1400 Lunsj

Med forbehold om endringer!


Last ned flyers! (.pdf)