Vivi-Ann Sandersen – ”Forebygging av hypotermi”

Vivi-Ann Sandersen har arbeidet i en gruppe som har utarbeidet en kunnskapsbasert prosedyre i OUS om forebygging av hypotermi. Hun ga forsamlingen en kunnskapsrik og god gjennomgang av kunnskapsgrunnlaget i forbindelse med forebygging av utilsiktet hypotermi.

Last ned forelesningen her!

Anmerkning til foredraget: Flytdiagrammet som vist er ikke godkjent av OUS.

Resultatet av arbeidet resulterte i en fagprosedyre som er tilgjengelig på Helsebiblioteket

Vivi-Ann Sandersen