NSFs trommekor startet dagen til applaus

Faggruppeleder Aina Hauge åpnet seminardagene

Faggruppeleder Aina Hauge

Møteleder Elin Willassen

Elin Willassen

 

Fjord og Fjell Konferanser AS

Bilder fra utstillingen