Torsdag 4/9-14

Program 04. 09.2013 Møteleder: Elin Willassen

Møteleder Unni Willassen

Kl. 08.00-10.00 Registrering, kaffe/te tilgjengelig

Kl. 10.00-10.15 Åpning
Presentasjon av lokalgruppen

NSFLIS leder SIgbjørn Flatland åpner dagen
Kulturinslag med to representanter fra Opera Trøndelag: Atmasuhka Ananda, pianist, og Sunniva Unsgård, sopran, operastudent i Trondheim og Berlin

Kl. 10.15-11.00 Johan Fredrik Skomsvoll, medisinskfaglig rådgiver dr. med, fagdirektørens stab, St. Olavs Hospital
«Utfordringsbildet i morgendagens helsetjeneste; kunnskap, ansvar og kvalitet gjennom teamarbeid og oppgavedeling»

Johan Fredrik Skomsvoll

Last ned forelesningen

Kl. 11.00-11.30 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 11.30-12.30 Øyvind Nordbø, spesialrådgiver i Fag- og Helsepolitisk avdeling NSF
«Oppgavedeling»

Øyvind Nordbø

Last ned forelesningen

NSFs Politiske plattform – Innovasjon og tjenesteutvikling

NSFs Prinsipper om ansvars- og oppgavedeling

Kl. 12.30-13.00 Besøk i utstillingen

Kl. 13.00-14.00 Buffetlunsj

Kl. 14.00-14.45 Vivi Bull Stubberud og Rannei Lien, Operasjonssykepleiere, Oslo Universitets Sykehus
«Transplantasjon – donor på operasjonsstuen»

Last ned forelesningen

Kl. 14.45-15.30 Per Arne Bakkan, Transplantasjonskoordinator, Oslo Universitets Sykehus
«Organdonasjon og transplantasjon»

Kl. 15.30-16.00 Kaffepause med besøk i utstillingen

Kl. 16.00-16.45 Sigrid Laugen Glastad, Stiftelsen Organdonasjon

Møteleder Elin Willassen, Sigrid Laugen Gladstad

Kl. 16.45-17.15 Frie foredrag: Unni Igesund, Universitetslektor i operasjonssykepleie, og Anne G L. Elvebu, Faglærer i operasjonssykepleie, Universitet i Tromsø
«Simulering – Interprofesjonelt samarbeid som styrker fagspesifikk- og teamkompetanse»

Unni Igesund og Anne Grete Elvebu

Last ned forelesningen

Kl. 19.00-19.30 Aperitiff i Foajeen m/kulturinnslag

Kl. 19.30 Festmiddag i Rica Hall