NSFLOS Seminardager 2015 – Arendal

Velkommen til

NSFLOS GENERALFORSAMLING og SEMINARDAGER

Clarion Hotel Tyholmen og Kulturhuset i Arendal

02.-04.09.2015

Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av operasjonssykepleiere (NSFLOS) ønsker dere velkommen til generalforsamling og seminardagene i 2015, som skal avholdes i Arendal Kulturhus fra 02.- 04. september 2015.

Vårt årlige arrangement er en god anledning for deltakere og utstillere å møtes, og vi vet det er av stor betydning for begge parter. Det er viktig å få mulighet til å tilegne seg ny kunnskap og kompetanse i en ellers så travel arbeidshverdag. Det forventes 200 deltakere på seminardagene.

Årets tema er:

DAGENS HELSEVESEN I ET GLOBALT PERSPEKTIV,

INTERNASJONALE UTFORDRINGER – VÅRT ANSVAR?