Avslutning

Seminardagene 2015 i Arendal ble avsluttet av faggruppeleder Aina Hauge

Faggruppeleder Aina Hauge

En stor takk rettes til lokalgruppestyret i Aust-Agder for fantastiske dager i Arendal!

Lokalgruppestyret i Aust-Agder med faggruppeleder Aina Hauge

Seminardagene i 2016 skal avholdes i Stavanger, av lokallagsgruppen i Sør-Rogaland. Vi gleder oss!

Lokalgruppestyret i Sør-Rogaland