Faggruppeleder Aina Hauge kunne Torsdag 3/9 ønske velkommen til seminardager 2015 i Arendal

Faggruppeleder Aina Hauge

Dagen begynte med musikk fremført av artist Marion Mjølhus

Marion Mjølhus