Brynjulf Ystgaard – Global kirurgi – et norsk problem?

Brynjulf Ystgaard, Overlege ved Kirurgisk Avdeling, St. Olavs Hospital, snakket om verdens helsesituasjon i forhold til fordelingen av helsepersonell, katastrofe- og krigskirurgi, og hans arbeid med undervisning i grunnleggende kirurgi og obstetrikk i Sierra Leone.

Last ned forelesningen her!

Brynjulf Ystgaard
Cathrine Heen, Brynjulf Ystgaard