Rune Fjeldstad – Operasjonssykepleier i Afrika. På oppdrag for Norge

Rune Fjeldstad, operasjonssykepleier og major, sjef Forsterket Kirurgisk Sykehus, Forsvarets Sanitet.

Forsamlingen fikk høre om hans tid som operasjonssykepleier i Afrika, på oppdrag for Norge.

Last ned forelesningen her!

Rune Fjeldstad
Nestleder Cathrine Heen, Rune Fjeldstad
Rune Fjeldstad, Nestleder Cathrine Heen