Seija Loe – «Innblikk i fagskoleutdanning for sterilforsyning i Finland».

Seija Loe, ledende spesialsykepleier ved Sterilavdelingen, Rikshospitalet, Oslo universitetssykehus.

Ble tildelt reisestipend av NSFLOS for å reise i Norden for å se hvordan utdanning i sterilforsyningsarbeid er organisert, som en del av planleggingen av tilsvarende utdanning i Norge. Hun reiste til Helsinki, Finland, sammen med Tone Øgrey, Seksjonsleder ved Sterilavdelingen, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus.

Forsamlingen fikk høre om turen, og hvordan dette har resultert i oppstart av Videreutdanning i Sterilforsyning.

Last ned forelesningen her!

Nestleder Cathrine Heen, Seija Loe
Seija Loe