Birgitte Haraldsson – Kvalitetssikring på operasjonsstuen