Wenche Klemetsen – Fremtidens operasjonsstuer – erfaringer fra nytt Østfoldsykehus, Kalnes