Solveig Hodne Riska – Om helsepersonelloven og faglig forsvarlighet relatert til operasjonspasienten