Poster: Preoperativ sjekkliste for operasjonsykepleiere ved Siri Johansen

Siri Johansen, assisterende seksjonsleder ved Seksjon for Hode Hals, Kirurgisk Serviceklinikk, Haukeland Universitetssykehus

Siri Johansen
Siri Johansen