Åpning og kulturelt innslag

Seminardagene startet med det lokale bandet Sumix.

Kulturelt innslag av Sumix!
Kulturelt innslag av Sumix!
Kulturelt innslag av Sumix!
Kulturelt innslag av Sumix!
Lokalgruppen presenteres!
Lokalgruppen presenteres!
Salen er klar for seminardager!
Salen er klar for seminardager!