Olav Natås – Multiresistente bakterier og antibiotika