Registrering og åpning av utstillingen

Lokalgruppen ønsker oss velkommen!
Lokalgruppen ønsker oss velkommen!
Faggruppeleder Aina Hauge åpner utstillingen!
Faggruppeleder Aina Hauge åpner utstillingen!
Faggruppeleder Aina Hauge åpner utstillingen!
Faggruppeleder Aina Hauge åpner utstillingen!