Rigmor Johansen – Operasjonsteamets kompetanse med hensyn til smitteforebygging