Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande – Gjenglemt utstyr – anbefalte kontrollrutiner. En kunnskapsbasert fagprosedyre for kirurgisk telling

Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande,
operasjonssykepleiere, Operasjonsavdelingen, Stavanger Universitetssykehus


Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande
Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande
Elisabeth Tiberg og Maren Austvik Tande