Hege Kaldheim – Erfaringer ved bruk av simulering i undervisning

Hege Kaldheim, høyskolelektor, Lovisenberg diakonale høyskole


Hege Kaldheim
Hege Kaldheim
Hege Kaldheim
Hege Kaldheim, NSFLOS Styremedlem Bjørn Christensen