Ingrid Hinna Fisketjøn og Kristin Gjertsen – Logistikk og aktiv forsyning, om oppgavedeling i Operasjonsavdelingen. Et samarbeidsprosjekt ved Stavanger Universitetssykehus

Ingrid Hinna Fisketjøn, avdelingssykepleier, Operasjonsavdelingen og
Kristin Gjertsen, avdelingssykepleier Sterilsentralen, Stavanger Universitetssykehus


Last ned forelesningen!


Ingrid Hinna Fisketjøn og Kristin Gjertsen
Ingrid Hinna Fisketjøn og Kristin Gjertsen
Ingrid Hinna Fisketjøn og Kristin Gjertsen