Ingrid Hinna Fisketjøn og Kristin Gjertsen – Logistikk og aktiv forsyning, om oppgavedeling i Operasjonsavdelingen. Et samarbeidsprosjekt ved Stavanger Universitetssykehus