Postere

Forebygging av hypotermi hos operasjonspasienten – et kvalitetsprojekt ved Sykehuset Levanger – Vibeke Berg Forås, Fag og forskningssykepleier, Anne-Marie Sæther, Anestesisykepleier, Ragnhild Indal, Operasjonssykepleier


Hvordan gjør vi det? Operasjonssykepleierens dokumentasjon ved bruk av Veiledende Behandlingsplaner – Elisabeth Rosenberg, June Nysveen, Nina Martinsen, Anne Lensu, Per Jørgensen, Synnøve V Furuseth, Juliane Maageng, Janne Anita Bjørkhaug, Marie Ovren Hammerstad, Magdalena Swiatek, Cathrine N Hanssen, Anne-Kate Esbjug, Liv-Marie E. Loraas