Ann Margrethe Berg – Operasjonssykepleierens rolle i instrumentflyten. Samhandling med sterilsentralen