Anne-Kate Esbjug og Anne Kari A. Bø – Pilotprosjekt “Bemanning i en operasjonsavdeling/oppgavedeling HSØ” i regi av Helsedirektoratet

Anne-Kate Esbjug, fagutviklingssykepleier/prosjektleder og
Anne Kari A. Bø, avdelingsleder, Operasjonsavdelingen, Oslo Universitetssykehus


Last ned forelesningen!


Anne-Kate Esbjug og Anne Kari A. Bø
Anne-Kate Esbjug og Anne Kari A. Bø
Anne-Kate Esbjug, NSFLOS nestleder Cathrine Heen, Anne Kari A. Bø