Magnhild Vikan og Kathrine J. Brooker – Hvilke forhold vektlegger operasjonssykepleieren ved leiring av operasjonspasienten?

Magnhild Vikan, Operasjonssykepleier i Forsvarets sanitet og
Kathrine J. Brooker, ledende spesialsykepleier med fagansvar, Nevro/kjeve operasjon, Oslo Universitetssykehus


Magnhild Vikan og Kathrine J. Brooker
Magnhild Vikan og Kathrine J. Brooker
Magnhild Vikan og Kathrine J. Brooker