Paneldebatt

Paneldebatt om oppgavedeling

Deltakere var Anne Kari A Bø, Ida Mykkeltveit, Trine Danielsen og Aina Hauge


 Anne Kari A Bø, Ida Mykkeltveit, Trine Danielsen og Aina Hauge
 Anne Kari A Bø, Ida Mykkeltveit, Trine Danielsen og Aina Hauge
 Anne Kari A Bø, Ida Mykkeltveit, Trine Danielsen og Aina Hauge
 Anne Kari A Bø, Ida Mykkeltveit, Trine Danielsen og Aina Hauge