Avslutning

NSFLOS sier tusen takk for denne gang, og tusen takk til lokalgruppen i Nordland!

Vi ser frem til neste års seminardager, som skal avholdes i Hell, Trøndelag!


Aina Hauge avslutter seminardagene 2018
Tusen takk til lokalgruppen i Nordland!
Lokalgruppeleder i NSFLOS Sør-Trøndelag Toril Hanssen ønsker velkommen til NSFLOS Seminardager 2019!
Lokalgruppeleder i NSFLOS Sør-Trøndelag Toril Hanssen ønsker velkommen til NSFLOS Seminardager 2019!