Hege Jansen Skavern – VR som distraksjonsterapi hos nyopererte pasienter

Hege Jansen Skavern, Høgskolelektor, Institutt for helsefag, Høgskolen i Innlandet.


Hege Jansen Skavern
Hege Jansen Skavern
Hege Jansen Skavern
Hege Jansen Skavern