Hege Jansen Skavern – VR som distraksjonsterapi hos nyopererte pasienter