Vilija Jeksrud – Hvilke erfaringer har ledere med kompetanseutvikling av spesialsykepleiere?

Vilija Jeksrud – Operasjon, Akuttklinikken, Aker


Last ned forelesningen!


Vilija Jeksrud