Vilija Jeksrud – Hvilke erfaringer har ledere med kompetanseutvikling av spesialsykepleiere?