Wenke Hjelen – Operasjonssykepleiere mangler tid og kompetanse til å jobbe kunnskapsbasert