Aina Hauge – Operasjonssykepleiernes utfordringer i dag