Tove Staff – Preoperativ håndhygiene – et tverrfaglig samarbeid mot utvikling av et e-læringskurs

Tove Staff, fagutviklingssykepleier og operasjonssykepleier, Kirurgisk serviceklinikk (KSK), Haukeland Universitetssykehus


Last ned forelesningen!


POSTER:

Poster: Preoperativ håndhygiene

Tove Staff
Tove Staff
Tove Staff
Tove Staff