Åse Nybø – Godt teamarbeid viktig for gjennomføringen av fasen “Time-out”

Åse Nybø, operasjonssykepleier og lokalgruppeleder Oslo/Akershus


Det arbeides med artikkel i Sykepleien.

Se referanseliste for foredraget! (.pdf)


Åse Nybø
Åse Nybø
Styremedlem Gunilla Maria Fredheim, Åse Nybø