Faggruppeleder Aina Hauge avslutter årets seminardager, og ønsker velkommen til seminardager og NORNA-kongress i Bergen, september 2020! Mer informasjon kommer!


Faggruppeleder Aina Hauge

Stor takk rettes til vertsgruppen for årets seminardager – lokalgruppen i Sør-Rogaland!