Kari Christensen – Når noe går galt: Hendelsesanalyse