Knut Harboe – Når alle vil bestemme – om å være leder for eget og andres fag. Erfaring fra praksis