Rita Solbakken – Avdelingsledere uten fagkompetanse svekker pasientsikkerheten