Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen – Inspira – tidsskrift for anestesi, operasjon og intensivsykepleiere