Inger Lise Smith Jacobsen – Operasjonsavdelingen ved AHUS og OUS i beredskap etter leirskredet på Gjerdrum Lille nyttårsaften 2020