Inger Lise Smith Jacobsen – Operasjonsavdelingen ved AHUS og OUS i beredskap etter leirskredet på Gjerdrum Lille nyttårsaften 2020

Last ned presentasjonen! (.pdf)


Inger Lise Smith Jacobsen
Inger Lise Smith Jacobsen
Inger Lise Smith Jacobsen

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere