Irene Sirevåg – Hvorfor er vår kunnskap taus når vi har så mye å si? En populærvitenskapelig presentasjon av studien “Ikke-tekniske ferdigheter hos norske operasjonssykepleiere”