Irene Sirevåg – Hvorfor er vår kunnskap taus når vi har så mye å si? En populærvitenskapelig presentasjon av studien “Ikke-tekniske ferdigheter hos norske operasjonssykepleiere”

Last ned presentasjonen! (.pdf)


Les artikkelen: Student supervision using the Scrub Practitioners’ List of Intraoperative Non-Technical Skills (SPLINTS-no): A qualitative study (DOI)

Les artikkelen: A Delphi study identifying operating room nurses’ non-technical skills (Åpen tilgang)

Last ned artikkelen


Irene Sirevåg
Irene Sirevåg
Irene Sirevåg

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere