Dialog: Ulike erfaringer fra operasjonssykepleiere og Intensivavdelinger gjennom pandemien. Vi deler erfaringer.

Kathrine Brooker, Martine Qvigstad, Frida Storm
Kathrine Brooker, Martine Qvigstad, Frida Storm
Kathrine Brooker, Martine Qvigstad, Frida Storm

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere