Dialog: Ulike erfaringer fra operasjonssykepleiere og Intensivavdelinger gjennom pandemien. Vi deler erfaringer.

Kathrine Brooker, Martine Qvigstad, Frida Storm
Kathrine Brooker, Martine Qvigstad, Frida Storm
Kathrine Brooker, Martine Qvigstad, Frida Storm