Frida Storm – Nye arbeidsoppgaver for opr.spl – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen

Last ned presentasjonen!


Frida Storm
Frida Storm
Frida Storm

NSFs Landsgruppe av operasjonssykepleiere