Frida Storm – Nye arbeidsoppgaver for opr.spl – bruk av annet personell ved ivaretakelse av covid-19 pasienter på Intensivavdelingen