Guri Rasmussen – Hvilke konsekvenser vil RETHOS 3 få for utdanningen av operasjonssykepleiere?