Heidi Sørum – Operasjonssykepleieres erfaring med Covid-19 pandemien – en kvalitativ studie