Praksisveiledning i klinikken

Sisilie Skråmm, fagutviklingssykepleier fra Ahus presenterte prosjektet: “Praksisveiledning i klinikken” – Et brobyggeerprosjet mellom Akershus Universitetssykehus og Oslo MET.

Siden prosjektet skal bli en artikkel kan ikke presentasjonen legges ut, men hun deler posteren til prosjektet. Lenke til posteren finnes: her.

I tillegg er prosjektet blitt skrevet om i Sykepleien:

 

Seminardager Fredrikstad 2022