Åpning av seminardagene 2022

Seminardagene 2022 ble åpnet av faggruppeleder Petrin Eide. Lokalgruppen NSFLOS Østfold som er årets vertskap ble presentert. 

Årets tema er “Faget i front” – operasjonssykepleie til pasienter av spesialister.