Hofmann | Tekniske kjemper og etiske pygmeer

Bjørn Hofmann, professor ved NTNU Gjøvik, belyste ulike aspekter ved hvordan dagens – og fremtidens teknologi både kan ha en positiv og negativ innvirkning på pasientbehandling og etikk.

Presentasjonen fra innlegget kan desverre ikke publiseres, men han har delt referanser og artikler som dekker innholdet i  presentasjonen.


Litteraturliste

Hofmann B. Teknologi, medisin og verdier. Nytt Norsk Tidsskrift. 2002;19(04):411-8.

Hofmann B. Teknologisk medisin i et nytt millennium. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2000(120):94-8.

Hofmann B. Teknologitemming. Om helseteknologiens uformelle føringer og hvordan disse kan tøyles. In: Sinding Aasen H, Magnussen A-M, Bærøe K, Bringedal B, editors. Prioritering, styring og likebehandling Utfordringer i norsk helsetjeneste Oslo: Cappelen Damm Akademisk/NOASP (Nordic Open Access Scholarly Publishing); 2018. p. 259-87.


Lenker til artikler:

Hofmann, B. (2002, 30. juni). Hvit magi med sorte bokser. Aftenposten, s. 10

Hofmann, B. (2000). Innføring av ny teknologi i helsevesenet. HMT, (3), 32-36

Hofmann, B. (2007). IKT i Helsesektoren: En velsignet forbannelse eller en forbannet velsignelse? HMT, (1), 5-7

Hofmann, B. (2013). Når roboter styrer sykehus. Tidsskrift for den Norske Lægeforening133(5), 538–540. https://doi.org/10.4045/tidsskr.13.0014

Hofmann, B. (2002). Teknologi, medisin og verdier. Nytt Norsk Tidsskrift, 19(4), 411-418. https://doi.org/10.18261/ISSN1504-3053-2002-04-05

Stuhaug, Anne. (2003) Teknomagisk medisin. Legemidler og samfunn, (2), 24-27

 

Seminardager Fredrikstad 2022