Lokalgruppeledersamling | 20.-21. april 2023

20.-21. april ble lokalgruppeledersamlingen avholdt i Tollbodgata

Programmet for lokalgruppeledersamlingen 2023 (pdf.)
Referat fra lokalgruppeledersamling NSFLOS april 2023 (pdf.)

Vårens store hendelse for NSFLOS styret er lokalgruppeledersamling og nettverksmøter.
Temaene i år var informasjon om GF, NORNA og seminardagene, status for spesialistgodkjenning, høring på ny ansvars- og funksjonsbeskrivelse, seminardager 2024, rapport fra Helsepersonellkommisjonen ved Iren Luther og hva som rører seg i lokalgruppene.
 
Kathrine Brooker er fagutviklingssykepleier i Operasjonsavdelingen, Akuttklinikken, OUS.
Hun ble hedret med blomster for sitt bidrag som sakkyndig i en pasientskadeerstatningssak.
Katrine Brooker mottar blomst