Operasjonssykepleierne NSF

Nord-Norsk Seminar 2016 – Program og påmelding

Nord-Norsk Seminar 2016 skal avholdes i Tromsø, 7. – 9. april, 2016!

 

Program og påmelding er nå tilgjengelig!

Last ned påmeldingsskjema her!

Last ned programmet her!

Torsdag 7.april

Kl.1700 Oppstart ankomst Scandic Ishavshotellet innsjekk
Kl.1900- Byvandring i Tromsø med guide – avslutning på Skarven
Kveld til fri disposisjon

 

Fredag 8.april

Kl 0800-0850 Registrering
Kl 0850-0900 Åpning

Unni Igesund, Lokalgruppeleder

Kl 0900-1030 Standardisering

Betydning for pasient og pasientsikkerhet

Rolv- Ole Lindsetmo, Avdelingsoverlege Gastrokirurgisk avdeling K3K UNN

-Hva fordrer dette av oss operasjonssykepleiere?

Kjersti Grimsbo, Fagsykepleier Gastro operasjon UNN

Kl 1030-1115 Åpning av utstilling med kaffe og forfriskninger
Kl 1115-1215 Forbedringsarbeid satt i system

Implementering av pasientsikkerhetsprogrammet i Operasjon og anestesiavdelingen (OpIn), UNN

Tonje Drecker, Kvalitesrådgiver OpIn UNN

Vigdis Moe, Koordinerende fautviklingssykepleier OpIn UNN

Kl 1215-1245 Postoperative sårinfeksjoner; ”Medaljen har også en forside”

Presentasjon av et forbedringsarbeid gjennomført på Operasjon hjerte, lunge karkirurgisk avdeling (HLK) UNN

Øystein Nylund, Avdelingssykepleier HLK

Kl 1245-1345 Utstilling og lunsj
Kl 1345-1500 Kunnskapsbasert jobbing i steril assistanse

Hvordan dekke opp assistanse – og instrumentbord?

Presentasjon av fagutviklingsprosjekt og resultater.

Cathrine Fareth, Operasjonssykepleier UNN

Unni Igesund, Universitetslektor/operasjonssykepleier

UiT Norges Arktiske universitet

Kl 1500-1600 Dekontaminering, stell og sterilisering av kirurgiske instrumenter

Petrin Hege Eide, Høyskolelektor HiB

Kl 1600-1630 Utstilling og kaffe
Kl 1630-1700 Å bli best på å bli bedre

Hvordan jobbe med forbedringsprosjekter

Tonje Drecker, Kvalitesrådgiver OpIn UNN og Vigdis Moe, Koordinerende fautviklingssykepleiere OpIn UNN

Kl 1900 Omvisning gamle Mack bryggerier www.olhallen.no
Kl 2000 Festaften på Ølhallen med tapas

 

Lørdag 9.april

Kl 0830-0900 Registrering
Kl 0900-1030 Vet vi, tror vi, eller gjør vi som vi pleier i vårt arbeid på operasjonsstua”

Carl-Fredrik Borchgrevink-Lund, Hygienesykepleier ved Regionalt kompetansesenter for smittevern i Helse Sør-Øst (RKS-HSØ)
Oslo universitetssykehus – OUS

Kl 1030-1100 Utstilling med kaffe og forfriskninger
Kl 1100-1145 Alle vil ha forbedring, men få vil endre seg – utfordringer i forbedringsarbeidet”

Snorre Manskow Sollid, Avdelingsleder Anestesi- og operasjonsavdelingen, Tromsø OpIn UNN

Kl 1145-1215 Produktpresentasjon fra firma
Kl 1215-1245 Faggruppeleder NSFLOS har ordet
Kl 1245-1300 Avslutning av seminaret
Kl 1300-1400 Lunsj

Med forbehold om endringer